O firmie
poznajmy się...
Do usług
jesteśmy
Kompetencje
czyli doświadczenie w cenie
Zespół
niesamowici ludzie na właściwym miejscu
Kontakt
dobrze trafiłeś!
przyjazne rozwiązania informatyczne

Logowanie

Dla Akcjonariuszy
Poniższa sekcja zawiera informacje przeznaczone dla Akcjonariuszy ITeam SA.
Informacje ogólne
 • ITeam SA jest spółką akcyjną niepubliczną, nienotowaną na giełdzie.
 • Podstawowe informacje o firmie zebrane zostały na stronie Informacje o spółce.
 • Status spółki znajduje się do wglądu w siedzibie firmy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym zarejestrowana została Spółka.
 • Wszelkie ogłoszenia związane z obsługą akcjonariatu, w szczególności:
  • zawiadomienia o WZA wraz z:
   • porządkiem obrad,
   • projekty uchwał na WZA,
  • podjęte na WZA uchwały
  • zmiany wprowadzane w KRS (dotyczące kapitału zakładowego i przekształceń)
  • wezwania do dematerializacji akcji
  • sprawozdania finansowe i opinie biegłego
  będą przesyłane do Akcjonariuszy drogą elektroniczną, jak również publikowane będą na niniejszej stronie internetowej. Część informacji szczegółowych ze wspomnianych ogłoszeń (w szczególności załączniki do ogłoszeń) może być dostępna po uprzednim zalogowaniu Akcjonariusza do strony.
Obowiązek informacyjny dla akcjonariuszy (RODO)

Dane akcjonariuszy przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z obsługą Rejestru akcji (Księgi Akcji) przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko Akcjonariusza i/lub jego pełnomocnika, imiona rodziców, adres, PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych znajdują się na stronie Polityka prywatności

Ogłoszenia i zawiadomienia