O firmie
poznajmy się...
Do usług
jesteśmy
Kompetencje
czyli doświadczenie w cenie
Zespół
niesamowici ludzie na właściwym miejscu
Kontakt
dobrze trafiłeś!
przyjazne rozwiązania informatyczne
Jesteś zainteresowany?
napisz już teraz...
Analiza wymagań
Zbiór pomysłów, idee, wizja, pytania, na które brak jeszcze odpowiedzi - bez odpowiedniego narzędzia trudno jest uporządkować myśli. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi analiza wymagań. Powinna ona poprzedzić rozpoczęcie prac programistycznych. W trakcie jej trwania ustalane są funkcjonalności i inne cechy aplikacji, z których korzystać będą użytkownicy oprogramowania.
W zależności od potrzeb Klienta oferujemy usługę przeprowadzenia analizy wymagań na następujących poziomach:
 • wizja systemu - zdefiniowanie potrzeb Klienta oraz procesów zachodzących w firmie, które powinny być wspierane przez system; stanowi wsparcie dla biznesu w podejmowaniu decyzji dotyczących kształtu przyszłego systemu,
 • analiza wstępna - zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych wobec systemu na dosyć ogólnym poziomie w celu wstępnego oszacowania kosztu projektu; stanowi również materiał wyjściowy do dalszych prac,
 • analiza szczegółowa - zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na bardzo szczegółowym poziomie. Wynik procesu analizy jest materiałem do pracy dla projektantów i programistów oraz testerów, jak również służy do przygotowania szczegółowej wyceny oraz harmonogramu projektu.
Podejście do realizacji
Nasze podejście do analizy opiera się na procesie iteracyjnym, w ramach którego:
 • Poznajemy Twój biznes
  Na podstawie dostarczonych materiałów źródłowych, rozmów i częstych konsultacji z Tobą zdobywamy wiedzę o Twoich celach, poznajemy pomysły i rzeczywiste problemy tak, aby określić kierunek, w którym zmierzamy.
 • Analizujemy pozyskane informacje
  Wspólnie poszukujemy optymalnych rozwiązań napotkanych problemów dzieląc się z Tobą naszym know-how i wieloletnim doświadczeniem oraz oferując świeże spojrzenie na omawiane zagadnienia.
 • Modelujemy system
  W swojej pracy używamy określonych technik, które pomagają zebrać dokładne wymagania oraz ułatwiają zarządzanie nimi. Jedną z nich jest język UML. Modelując system dbamy o to, by wyniki naszej pracy były zrozumiałe zarówno dla zespołu wykonawców IT, jak również dla przedstawicieli biznesu.
 • Opracowujemy dokumentację
  Precyzyjne i jednoznacznie opisane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne zapisujemy w postaci dokumentu specyfikacji wymagań, opartego na standardzie IEEE 830; Dokument ten stanowi później swego rodzaju "kontrakt" pomiędzy twórcami oprogramowania, a zlecającym im pracę klientem.
 • Przygotowujemy wizualizację systemu
  Poglądowy schemat zakresu systemu i interfejsu użytkownika (zrealizowany w formie statycznych makiet lub interaktywnego prototypu) pozwoli Ci zweryfikować przyjęte dotąd ustalenia i "zobaczyć" system, zanim rozpoczną się prace nad jego implementacją.
 • Wspieramy w dalszych pracach
  Udział analityka w procesie wytwarzania oprogramowania nie kończy się na etapie opracowania dokumentu specyfikacji wymagań. Jako osoba, która najlepiej zna wymagania Klienta, nasz analityk uczestniczy również w procesie wytwarzania (implementacji) oprogramowania, wspierając zespół poprzez udzielanie konsultacji i wyjaśnianie wątpliwości oraz weryfikując na etapie testów spełnienie przez system Twoich wymagań. W razie potrzeby zapewnimy również zarządzanie zmianami (wraz z aktualizacją dokumentacji) w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.
Korzyści
Przeprowadzenie analizy wymagań nie jest konieczne, aby wytworzyć system i być może patrzysz na to jak na zbędny koszt, który poniesiesz w ramach projektu. Jednakże, jak pokazują doświadczenia tysięcy firm na całym świecie, realizujących różnego rodzaju projekty informatyczne, nic bardziej mylnego. Analiza wymagań jest jednym z początkowych etapów projektu, dzięki któremu osiągniesz następujące efekty:
 • zminimalizujesz ryzyko przekroczenia planowanego czasu i budżetu na realizację projektu,
 • zdefiniujesz właściwie zakres prac, dzięki czemu system będzie spełniał Twoje oczekiwania i nie będziesz musiał wprowadzać do niego poprawek powdrożeniowych,
 • zweryfikujesz przy okazji procesy biznesowe zachodzące w Twojej firmie, przez co zyskasz szansę ich optymalizacji,
 • stworzysz lepszy plan realizacji projektu informatycznego (ustalisz priorytety realizacji, podzielisz projekt na etapy i przygotujesz harmonogram realizacji, oszacujesz koszty realizacji systemu),
 • otrzymasz profesjonalną dokumentację do systemu, dzięki czemu w razie potrzeby łatwo go rozwiniesz,
 • będziesz miał swobodę decydowania o tym, kto i w jakiej technologii zrealizuje Twój system (nasza dokumentacja nie narzuca metod realizacji),
 • zatrzymasz pozyskaną w trakcie analizy wiedzę biznesową i IT w Twojej organizacji.

Decydując się zatem na przeprowadzenie analizy wymagań masz pewność, że po ukończeniu żmudnych i kosztownych prac wytworzone oprogramowanie będzie spełniało swoją rolę.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym doświadczeniu w zakresie prowadzonych projektów? Zajrzyj do sekcji nasze kompetencje