O firmie
poznajmy się...
Do usług
jesteśmy
Kompetencje
czyli doświadczenie w cenie
Zespół
niesamowici ludzie na właściwym miejscu
Kontakt
dobrze trafiłeś!
przyjazne rozwiązania informatyczne
Jesteś zainteresowany?
napisz już teraz...
Konsulting
Nowy pomysł? Potrzeba? Konieczność zmiany? Chęć usprawnienia czegoś? A może nierozwiązany problem? Codziennością każdego biznesu jest nieustanny proces podążania za zmianami i podejmowania kolejnych decyzji, które w efekcie przekładają się na wyniki finansowe firmy i sprawność jej funkcjonowania. Część z nich ma mniejszą rangę, natomiast inna część ma strategiczne znaczenie dla przyszłości Twojej organizacji i wymaga gruntownych przemyśleń i analiz. W tym ostatnim przypadku możemy zaoferować świeże spojrzenie naszego doświadczonego zespołu doradczego, by zgodnie z naszą misją "skutecznie pomóc Ci osiągnąć cele przy użyciu technologii informatycznych".
W większości przypadków zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem, takich jak:
 • nowy pomysł na rozwinięcie biznesu, np. wejście na nowe rynki,
 • problemy zidentyfikowane w bieżącym funkcjonowaniu firmy,
 • niewystarczające lub niesprawdzające się obecne rozwiązania IT (czy to w zakresie funkcjonującego w firmie oprogramowania, czy też rozwiązań w obszarze infrastruktury IT i wsparcia technicznego),
 • konieczność dostosowania organizacji do zmian w otoczeniu, w tym zmian prawa,
 • zwiększenie skali działalności firmy i związana z tym potrzeba automatyzacji procesów,

częstym rozwiązaniem napotykanych trudności i receptą na poprawę sytuacji jest wdrożenie w firmie nowego rozwiązania informatycznego lub rozwój już istniejących systemów.

Podejście do realizacji
Pytanie brzmi więc, czy dostrzegasz potrzebę wprowadzenia zmian w Twojej firmie? Jeśli tak, to proponujemy Ci skorzystanie z naszej wiedzy i doświadczeń, zwracając szczególną uwagę na:
 • uważne wysłuchanie Twoich pomysłów biznesowych i/lub informacji o doskwierającym Ci problemie, jak również wzajemne poznanie się i zbudowanie partnerskich relacji w oparciu o szacunek i dążenie do wspólnego celu,
 • poznanie całości Twojego przedsiębiorstwa, by zobaczyć szerszą perspektywę biznesową idei, którą nam przedstawiłeś,
 • przyjrzenie się obecnym rozwiązaniom funkcjonującym w Twojej firmie, by w zderzeniu z potrzebą zmian nakreślić właściwe kierunki dalszego działania,
 • wykorzystanie całej naszej wiedzy i doświadczenia, aby poprzez rozmowy, ankiety, spotkania, znaleźć najlepsze warianty rozwiązań, zarówno pod względem informatycznym, kosztowym, jak i z uwzględnieniem niuansów Twojego biznesu,
 • zaprezentowanie każdego rozwiązania z wielu perspektyw tak, by odpowiadając na Twoje pytania i wątpliwości ułatwić Ci podjęcie decyzji o wyborze optymalnej opcji,
 • usystematyzowanie pozyskanej wiedzy (na takim poziomie szczegółowości, jakiego będziesz w danej chwili potrzebował), byś otrzymał wstępną specyfikację cech i funkcjonalności wybranego rozwiązania IT, zgodnego z Twoimi rzeczywistymi potrzebami biznesowymi i możliwościami budżetowymi.
Prosimy Cię, abyś zapamiętał, że przebieg i zasady naszej współpracy określimy w czasie wspólnej, bezpośredniej rozmowy.
Korzyści
Efektem naszych pierwszych spotkań będzie:
 • dokładne zdefiniowanie obszaru i założeń do planowanego rozwiązania informatycznego,
 • zakończona oceną weryfikacja i analiza posiadanych zasobów IT, konkretnego systemu czy też projektu w realizacji,
 • uporządkowanie procesów biznesowych oraz optymalizacja kosztów i procesu wdrożenia nowego systemu IT - zapłacisz tylko za to co jest Ci rzeczywiści potrzebne,
 • dokumentacja definiująca kształt systemu, dostosowanego do Twoich potrzeb i możliwości,
 • wstępna estymacja kosztów wdrożenia systemu informatycznego zgodnego z wypracowaną koncepcją,
 • podjęcie świadomej decyzji odnośnie sposobu rozwiązania problemu lub realizacji pomysłu, z uwzględnieniem świeżego spojrzenia ekspertów z zewnątrz, zalet i wad poszczególnych opcji, budżetu i innych czynników,
 • pozyskanie przez obie strony stabilnych, otwartych na współpracę i sumiennych partnerów,
 • obustronne zadowolenie z podjętej współpracy (naszą wiedzę, doświadczenie i doradztwo w definiowaniu założeń projektu dajemy gratis).
Posiadamy praktyczne doświadczenie w wielu technologiach i w różnych obszarach IT. Jesteśmy świadomi wszystkich aspektów wpływu IT na biznes i niejednokrotnie służyliśmy naszą pomocą doradczą w projektach o różnym stopniu złożoności (od prostych, po skomplikowane projekty fuzji firm). Dzięki naszemu konsultingowi uzyskasz fachową pomoc - dokonasz właściwego wyboru technologii, dostawcy oprogramowania czy architektury IT przy pełnej bezstronności i niezależności od dostawców. Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie stworzymy założenia do systemu informatycznego zgodnego z Twoimi rzeczywistymi potrzebami.