O firmie
poznajmy się...
Do usług
jesteśmy
Kompetencje
czyli doświadczenie w cenie
Zespół
niesamowici ludzie na właściwym miejscu
Kontakt
dobrze trafiłeś!
przyjazne rozwiązania informatyczne
Informacje o spółce
Dane identyfikacyjne
Numer NIP: 897-16-68-584
REGON: 932731185
Nr konta: BNP Paribas Bank SA
72 1600 1244 0004 0616 4164 1001
Numer KRS:
Oznaczenie sądu:
0000090650
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Czas na jaki został utworzony podmiot: nieoznaczony
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00zł
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 500 000,00zł
Organ uprawniony do reprezentacji: zarząd
Sposób reprezentacji spółki: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu działąjący łącznie lub członek zarządu działąjący łącznie z prokurentem.
Władze spółki
Prezes Zarządu Bogusław Pilek
Członek Zarządu Monika Ozimek
Prokurent Marek Okrzesik