O firmie
poznajmy się...
Do usług
jesteśmy
Kompetencje
czyli doświadczenie w cenie
Zespół
niesamowici ludzie na właściwym miejscu
Kontakt
dobrze trafiłeś!
przyjazne rozwiązania informatyczne
Przykładowe rozwiązania

W trakcie naszej działalności wytworzyliśmy dziesiątki dopasowanych rozwiązań IT, zrealizowanych dla naszych klientów w celu zapewnienia wsparcia obsługi kluczowych dla ich działalności procesów. Wykonaliśmy oprogramowanie specjalizowane dla różnych branż, od marketingu, poprzez przemysł, aż po bankowość i finanse (w którym to segmencie posiadamy największe doświadczenie). Poniżej prezentujemy krótki wyciąg z listy naszych systemów, jakie na przestrzeni lat wdrożyliśmy u naszych klientów:

Fidia

System zapewniający obsługę procesu sprzedaży kredytów, ubezpieczeń, lokat, leasingu, itp. za pośrednictwem własnych placówek i zewnętrznej sieci sprzedaży.

Wspiera proces sprzedaży w pełnym zakresie - od przedstawienia klientowi gamy produktów, poprzez przeprowadzenie symulacji i pomoc w doborze właściwego produktu, sprawną obsługę procesu sprzedaży, aż po wydruk pełnej dokumentacji i zawarcie umowy.

Wybrane cechy systemu:
 • efektywne przygotowywanie ofert
  • symulatory ofert z porównywarką symulacji, generatory harmonogramów spłat, mechanizmy weryfikacji zdolności kredytowej,
  • system pomocy kontekstowej i czytelnych podpowiedzi o produkcie, rozbudowane mechanizmy kontroli danych,
  • rejestry klientów i firm,
  • przygotowywanie prezentacji i materiałów informacyjnych dla klientów;
 • automatyzacja procesów biznesowych
  • automatyczna weryfikacja klientów (w BIK, jak również w innych bazach danych),
  • automatyczne generowanie wniosków weryfikacji (jeśli w ich przeprowadzeniu niezbędny będzie udział człowieka),
  • automatyczne podejmowanie decyzji (w oparciu o zaimplementowany mechanizm scoringu),
  • mechanizmy weryfikacji reguł biznesowych i zgodności z regulaminami;
 • obsługa dokumentacji
  • generowanie niezbędnej dokumentacji (m.in. karta informacyjna, wniosek, czy umowa sprzedaży),
  • skanowanie wymaganej dokumentacji (za pomocą zintegrowanego z systemem modułu skanującego) i automatyczne dołączanie kopii do właściwego wniosku;
 • definiowanie produktów i procesu ich obsługi
  • rejestr produktów i promocji, pola definiowalne do indywidualizacji poszczególnych formularzy,
  • niezależne obiegi obsługi produktów, reguły dostępności dla poszczególnych grup klientów;
 • kontrola i optymalizacja sprzedaży
  • raporty, historia wniosków i obiegów,
  • niezwłoczna dystrybucja zmian do sieci sprzedaży;
 • zarządzanie siecią sprzedaży
  • wielowymiarowa struktura sprzedaży,
  • wsparcie rozliczeń,
  • mechanizmy edukacji partnerów sprzedaży, platforma do komunikacji HelpDesk;
 • integracja z zewnętrznymi systemami

Produkt zyskał uznanie niezależnego jury i otrzymał rekomendację Gazety Bankowej w konkursie Hit roku 2010.

LandingPage

System LandingPage to zaawansowany kreator formularzy, pozwalający na budowę stron internetowych wspierających prowadzenie wszelkiego rodzaju akcji internetowych (marketingowych, PR, prosprzedażowych), zapewniający komunikację z różnymi grupami odbiorców i umożliwiający gromadzenie potrzebnych danych.

System znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba gromadzenia danych za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji. Skala jego zastosowań jest bardzo szeroka, np. tworzenie baz Klientów lub list mailingowych, prowadzenie kampanii promocyjnych w Internecie (informacyjnych, wizerunkowych, cross-sellingowych, itp.), zamieszczanie elektronicznych wniosków z automatycznym generowaniem dokumentów, przeprowadzenie optymalnych kampanii reklamowych typu landing page, realizacja badań marketingowych (ankiety, sondaże, opinie o firmie, jej produktach i usługach), gromadzenie pomysłów lub sprawdzanie satysfakcji swoich Klientów i Partnerów, ...

Wybrane cechy systemu:
 • kreowanie wizerunku stron
  • pełna kontrola nad wyglądem stron (począwszy od wyglądu graficznego, poprzez zawarte na nich treści, na plikach CSS i bibliotekach JavaScript skończywszy),
  • mechanizm wzorców stron do wielokrotnego wykorzystania,
  • edytory wizualne, biblioteka mediów, podgląd efektów;
 • swoboda w tworzeniu formularzy
  • szybkie i wygodnie "wyklikiwanie" formularzy (bez znajomości języków programowania czy HTMLa),
  • bogaty zestaw dostępnych kontrolek pól formularza (o różnym stopniu zaawansowania),
  • bogate konfiguratory (wielowariantowe sterowanie publikacją, workflow);
 • interaktywne formularze
  • mechanizmy zdarzeń i definiowanych warunków logicznych (kontekstowe dopasowywanie formy i zakresu formularza w zależności od działań podejmowanych przez użytkownika),
  • rozbudowany system walidatorów, wielowariantowych podpowiedzi do pól formularza i zapewnienie właściwej obsługi danych osobowych,
  • od prostych formularzy do wielostronicowych "wizzardów",
  • zapisywanie częściowe wypełnianych wniosków z opcją późniejszego uzupełnienia;
 • dbałość o jakość danych
  • rozbudowany system walidatorów, wielowariantowych podpowiedzi do pól formularza i zapewnienie właściwej obsługi danych osobowych;
 • optymalizacja prowadzonych kampanii w locie
  • rozbudowane statystyki, analiza problematycznych pól w formularzach, raporty,
  • automatyczna integracja z systemami analizy ruchu na stronach,
  • dynamiczna zmiana wyglądu strony i zawartości formularzy z płynnym przekierowywaniem ruchu na inne strony;
 • integracja z zewnętrznymi systemami i sieciami afiliacyjnymi
  • system eksporterów wraz z udostępnianym API do systemu, wtyczki komunikacyjne,
  • obsługa sieci afilianckich,
  • obsługa kodów trackingowych i zewnętrznych systemów monitorujących;
System rozliczania kredytów

System wspierający i automatyzujący proces uruchamiania, rozliczania i obsługi kredytów (w tym obsługi posprzedażnej).

System znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba rozliczania obsługi produktów finansowych różnego typu (w szczególności pożyczek i kredytów). Dzięki daleko posuniętej automatyzacji system działa niemal przezroczyście, a działanie człowieka ogranicza się praktycznie tylko do pełnienia monitoringu, rozstrzygania działań wymagających podjęcia niestandardowych decyzji przez operatora oraz rejestracji indywidualnych działań na poszczególnych umowach (o ile zachodzi taka potrzeba).

Wybrane cechy systemu:
 • szeroka gama operacji wykonywanych na umowach
  • od wprowadzenia umowy do systemu, poprzez m.in. obsługę wpłat, kosztów, sekurytyzacji, transferu umowy do funduszy zewnętrznych, obsługę wyłudzeń, zmian oprocentowania, wcześniejszych spłat, po ostateczne rozliczenie umowy;
 • efektywne przetwarzanie umów
  • automatyczne przetwarzanie zgłoszonych operacji do umów,
  • skomplikowane algorytmy wyliczeniowe i rozliczeniowe (m.in. dodawanie i wycofywanie rozliczeń, symulacje spłat, wyznaczanie ESP, wyliczanie memoriałów, sald i rezerw),
  • moduł decyzyjny z obsługą spraw otwartych, dla rozstrzygania przez użytkownika działań budzących wątpliwości (wykrytych w trakcie automatycznego przetwarzania);
 • bogate mechanizmy walidacji i kontroli działań podejmowanych w systemie
  • wykrywanie i raportowanie anomalii w przetwarzanych umowach lub ostrzeganie o nieprawidłowościach w operacjach na umowach (w kontekście aktualnego stanu umowy),
  • monitoring przebiegu przetwarzania zarówno pojedynczych umów, jak również zbiorczego przetwarzania pełnego zakresu danych na zakończenie zdefiniowanych okresów,
  • generowanie szerokiej gamy raportów i informacji o poszczególnych umowach (z opcją przekazywania danych do systemów zewnętrznych);
 • parametryzacja i konfiguracja systemu
  • definiowanie produktów finansowych oraz parametrów ich obsługi i rozliczania,
  • obsługa rejestrów i parametrów systemowych;
 • integracja z zewnętrznymi systemami
  • moduł importerów zadań wsadowych zlecanych do wykonania przez zewnętrzne systemy (np. sprzedażowe czy windykacyjne),
  • obsługa transferu środków finansowych (np. obsługa wpłat z rozksięgowaniem na poszczególne umowy, czy też automatyczne definiowanie zwrotu nadpłat do klientów);
Zlecenia

Zlecenia to system informatyczny, który jest swoistym centrum dowodzenia pracami realizowanymi w firmie.

Obejmuje on obsługę całego procesu - planowanie działań (w tym podział prac na zadania przydzielane poszczególnym wykonawcom), nadzór nad ich realizacją, kontrolę budżetu, rozliczeń, terminów i czasów realizacji oraz komunikację on-line z klientami. System pomaga uporządkować działania i udostępnia w jednym miejscu wszystkie wymienione powyżej informacje.

Wybrane cechy systemu:
 • proces obsługi zamówień od A do Z,
 • zarządzanie realizacją zleceń i nadzór nad prawidłowością ich realizacji,
 • prowadzenie ewidencji działań wykonywanych przez pracowników oraz ustaleń i komunikacji z klientami,
 • kontrola budżetu i terminu realizacji,
 • raporty i rejestry związane z obsługą klienta i procesami realizowanymi w firmie,
 • integracja z zewnętrznymi systemami (np. systemami zgłoszeń działającymi u klientów firmy),
 • obsługa on-line w udostępnianej aplikacji internetowej;
Ewidencja czasu pracy

Oprogramowanie wspiera prowadzenie ewidencji działań wykonywanych przez pracowników, wraz z kontrolą i rozliczaniem czasu ich pracy oraz wspraciem naliczania składników wynagrodzenia i wydatkowania prac wchodzących w skład realizowanych przez pracowników projektów.

Obejmuje wiele aspektów związanych z obsługą kadrową i nadzorem nad pracami realizowanymi w firmie - od spełnienia wymogów prawa pracy, po kontrolę efektywności realizowanych działań i wsparcie obsługi płacowej.

Wybrane cechy systemu:
 • zarządzanie pracownikami i parametrami ich pracy,
 • obsługa różnych systemów czasu pracy (standardowy, zadaniowy, zmienny - harmonogram pracy),
 • rejestracja czasu pracy i aktywności wykonywanych przez pracowników firmy, z szeroką walidacją własnych reguł biznesowych (regulamin pracy) i zgodnością z Kodeksem Pracy,
 • przypisywanie prac pracowników do poszczególnych projektów, ułatwiające rozliczanie prac projektowych i kontrolę ich czasochłonności,
 • naliczanie składników wynagrodzeń (nadgodziny, praca w godzinach nocnych, delegacje) oraz obsługa wypłat i odbiorów nadgodzin,
 • monitorowanie i nadzór nad realizowanymi pracami przez przełożonych pracowników,
 • generowanie raportów (np. zestawienia nadgodzin, podsumowania kart pracy, listy obecności),
 • integracja z zewnętrznymi systemami (kadrowymi, hurtownią danych, ...);
Zarządzanie bankowymi produktami finansowymi

Dedykowany, rozbudowany system bazodanowy, służący do zarządzania i administracji kredytami różnego rodzaju: samochodowymi, hipotecznymi, gotówkowymi, kartami kredytowymi.

Udostępnia szeroki zakres obsługi aspektów związanych z procesami kredytowymi i nadzorem nad prawidłowym przebiegiem obsługi posprzedażnej. Stanowi ważne ogniwo w całym łańcuchu wymiany danych w banku, integrując się i ściśle współpracując z innymi systemami bankowymi.

Wybrane cechy systemu:
 • uruchamianie kredytów
  • generowanie harmonogramów spłat, automatyzacja wysyłki środków;
 • obsługa posprzedażna backoffice’owa
  • automatyczne rozliczanie spłat klientów, generowanie zmian harmonogramów;
 • monitoring i windykacja zaległości
  • w tym korespondencja, zarządzanie listami zadań windykacyjnych, rejestracja kontaktów z klientem, restrukturyzacja zadłużenia;
 • obsługa korespondencji seryjnej
  • automatyczna generacja pism, numeracja przesyłek poleconych, kody kreskowe;
 • obsługa księgowa
  • naliczanie odsetek, klasyfikacja kredytów, kalkulacja rezerw, zintegrowana własna księga główna;
 • obiegi dokumentów
  • schemat decyzyjny, historia decyzji, dokumenty przychodzące i wychodzące;
 • raportowanie
  • raporty Webis, księgowe, sprzedażowe, ubezpieczeniowe, zarządcze;
 • rozliczenia z partnerami
  • kalkulacje prowizji, faktury;
 • integracja z innymi systemami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi
  • m.in. systemy księgowe, sprzedażowe i posprzedażowe, portal korporacyjny, BIK, firmy ubezpieczeniowe i windykacyjne;
System płatności rachunków

Rozwiązanie umożliwiające przyjmowanie płatności za domowe rachunki (np. prąd, gaz, telefon) w punktach sprzedaży, wraz z ich późniejszą obsługą i rozliczaniem.

System umożliwia zarówno przyjmowanie i realizację płatności, jak również zarządzanie siecią sprzedaży oraz kontrolę wzajemnych zobowiązań (w tym rozliczanie prowizji). Obecnie funkcjonuje w kilkuset placówkach sieci sprzedaży w całej Polsce.

Wybrane cechy systemu:
 • rejestr i zarządzanie strukturą sieci sprzedaży,
 • rejestrowanie płatności (wraz z generowaniem potwierdzeń i niezbędnych druków),
 • obsługa kasowa oraz realizacja transferów pieniężnych do banków (w postaci masowej),
 • prowadzenie rozliczeń zobowiązań finansowych (w tym należnej prowizji) z punktami sieci sprzedaży;
Prawna windykacja należności

System umożliwiający przyjmowanie i obsługę prawną zleceń windykacyjnych od firm.

System udostępnia platformę długofalowej współpracy pomiędzy firmami posiadającymi dłużników, a kancelarią prawną kompleksowo obsługującą te sprawy. Stanowi wsparcie na każdym etapie prowadzenia spraw (przedsądowym i sądowym), zapewniając efektywną obsługę i sprawną komunikację pomiędzy tymi podmiotami.

Wybrane cechy systemu:
 • zarządzanie klientami i pochodzącymi od nich zleceniami windykacyjnymi,
 • rejestrowanie zleceń windykacyjnych przez klientów (on-line),
 • rejestrowanie konkretnych spraw na bazie zleceń windykacyjnych od klienta,
 • obsługa spraw i rozliczeń do sprawy (wpłaty, koszty, odsetki do roszczeń), z pełną rejestracją historii jej przebiegu i podglądem na bieżąco statusów spraw przez klienta,
 • gromadzenie dokumentacji i korespondencji (wraz z generatorem dokumentacji i definiowaniem wzorców dokumentów),
 • prowadzenie komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami,
 • wsparcie w zakresie rozpatrywania spraw przez e-sądy (integracja z system obsługi spraw w EPU);
eWnioski

Internetowe wnioski kredytowe, umożliwiające złożenie i przeprocedowanie on-line wniosku kredytowego z dowolnego urządzenia: smartfonu, tabletu, komputera.

Wybrane cechy systemu:
 • rozbudowany formularz wniosku kredytowego, wykonany w technice rozbudowanego wizarda, z wbudowanymi mechanizmami walidacji kompletności i poprawności wprowadzonych danych (np. PESEL, REGON, itp.),
 • automatyzacja procesu wypełniania wniosku i ograniczanie ilości danych wprowadzanych do wniosku przez klienta (względem pełnego wniosku kredytowego), autouzupełnianie danych na wniosku,
 • weryfikacja wiarygodności klienta w oparciu o zewnętrzne rejestry,
 • informowanie klienta o decyzji kredytowej już w trakcie składania wniosku (online),
 • poprawna praca wniosku na urządzeniach o różnych rozdzielczości ekranu (realizacja z wykorzystaniem techniki projektowania Responsive Web Design);
Programy lojalnościowe

System umożliwiający zarządzanie i obsługę definiowalnych programów lojalnościowych dla firm.

Składa się z dwóch modułów: części backoffice, dedykowanej dla organizatora programu lojalnościowego, oraz części frontowej, przeznaczonej dla uczestników programu. Pozwala na jednoczesne zdefiniowanie wielu różnych, działających współbieżnie programów lojalnościowych, przeznaczonych dla różnych grup odbiorców.

Wybrane cechy systemu:
 • definiowanie zróżnicowanych modeli współpracy z partnerami oraz oferowanych programów lojalnościowych,
 • szerokie możliwości integracji z systemami informatycznymi partnerów biznesowych,
 • automatyzacja obsługi procesów związanych z rozliczeniami i naliczeniami punktów lojalnościowych,
 • obsługa transakcji związanych z programami lojalnościowymi (w tym zarządzanie katalogiem nagród, wsparcie obsługi dostawców nagród),
 • wsparcie w zakresie elektronicznej komunikacji w ramach programów lojalnościowych,
 • bogaty zestaw raportów zawartych w systemie,
 • wbudowane możliwości skalowania systemu wraz z rozbudową sieci partnerskiej i ilością obsługiwanych programów lojalnościowych,
 • łatwość utrzymania i aktualizacji,
 • przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika;
Portal korporacyjny

Integracja bankowych zasobów i systemów informatycznych, udostępniająca ich obsługę z jednego miejsca.

Wybrane cechy systemu:
 • system służący usprawnieniu pracy pracowników oraz współpracujących podmiotów (call center, sieć sprzedaży)
 • stanowi zbiór aplikacji, zapewniających m.in.:
  • wsparcie dla komunikacji i doskonalenia produktów
   (tablice ogłoszeń, fora, publikacja procedur, wzorców formularzy i umów),
  • zarządzanie obiegiem informacji (workflow),
  • generowanie raportów (marketingowych, sprzedażowych i zarządczych),
  • przeprowadzanie akcji marketingowych oraz personalizacji nowych ofert dla klientów,
  • obsługę programów lojalnościowych dla sieci sprzedaży,
  • wsparcie w zakresie help desku,
  • realizację innych, specyficznych operacji bankowych
   (np. kalkulatory kredytowe, zarządzanie assetami, obsługa posprzedażna, wyceny eurotax, monitoring podejrzanych transakcji, i wiele innych);