System Zlecenia

Zlecenia są systemem informatycznym, który jest swoistym centrum dowodzenia pracami realizowanymi w Twojej firmie. Obejmuje ono obsługę całego procesu - planowanie działań, nadzór nad ich realizacją, kontrolę budżetu, terminów i czasów realizacji oraz komunikację on-line z klientami. System pomaga uporządkować działania i udostępnia w jednym miejscu wszystkie wymienione powyżej informacje. Słowem - wspierając utrzymanie ustalonych standardów procesu, zapewnia wysoką jakość obsługi klientów.

Przeznaczenie systemu
Nasze autorskie rozwiązanie adresowane jest do tych podmiotów, które potrzebują efektywnego narzędzia do zapewnienia obsługi zleceń zarówno wewnętrz-firmowych, jak i pochodzących od klientów zewnętrznych. Nie ważne czy świadczysz proste usługi dla klientów, czy realizujesz złożone projekty - z naszym rozwiązaniem zyskasz zaawansowane narzędzie ułatwiające Twoją pracę.
Jeśli szukasz narzędzia, które pozwoli Ci na:
  • zapanowanie nad dużą liczbą zleceń,
  • znalezienie odpowiedzi na pytanie ile już zrobiłeś i czy zdążysz obsłużyć klienta w terminie,
  • zaplanowanie pracy swoim pracownikom
nasz system jest właśnie dla Ciebie.
Wybrane cechy systemu
Proces obsługi zamówień od A do Z
Od momentu kontaktu w sprawie zamówienia, po odbiór przedmiotu zamówienia i rozliczenie finansowe projektu - w każdym kroku procesu otrzymasz wygodne wsparcie dla swoich działań i komplet niezbędnych informacji. Uniwersalny katalog obsługiwanych zleceń pozwoli na zastosowanie oprogramowania do wielu celów (zamówienia, zgłaszanie błędów, obsługa reklamacji, itp.).
Zarządzanie realizacją zleceń
Otrzymasz szerokie możliwości kategoryzacji, opisu i kontroli realizacji prac. Korzystając z różnych widoków i raportów dowolnie pogrupujesz prowadzone w firmie działania. Każde zlecenie będziesz mógł dowolnie podzielić na zadania składowe, przydzielając je do realizacji konkretnym osobom. Ustalisz priorytety i terminy realizacji, czy też zakładaną czasochłonność. Na bieżąco zweryfikujesz również czynności podejmowane przez pracowników oraz aktualny postęp realizacji prac. Wszystko to ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności informacji (m.in. system uprawnień i ról, spełnienie zasady wiedzy koniecznej, itp.).
Nadzór nad prawidłowością realizacji
Jeden rzut oka wystarczy, by zweryfikować które działania przebiegają niezgodnie z planem. Przekroczony deadline czy zakładana czasochłonność realizacji, wykrycie nieautoryzowanych zmian - to tylko przykładowe aspekty, które będziesz mógł weryfikować przy użyciu systemu. Jeśli z powodu natłoku prac zapomnisz o bieżącej kontroli projektu, dedykowany mechanizm automatycznych powiadomień przypomni Ci o wyselekcjonowanych, ryzykownych sytuacjach.
Kontrola budżetu realizacji
Oprogramowanie wspiera ewidencjonowanie i rozliczanie rzeczywistych nakładów czasowych pracy, wydatkowanych na dane zlecenia, zadania i czynności. Dedykowane funkcjonalności umożliwiają przypisywanie zleceń do faktur i wspierają kontrolę płatności. Podsystem kontroli terminów realizacji pozwoli na uniknięcie zapłaty kar wynikających z podpisanych z klientami umów (np. z tytułu przekroczenia czasów SLA).
Raporty i rejestry
Zyskasz pełny dostęp do historii zrealizowanych zleceń i zadań, jak również szerokie możliwości wyszukiwania i personalizacji widoku zleceń / zadań. Za pomocą wbudowanego kreatora raportów samodzielnie stworzysz potrzebny Ci zestaw danych (z możliwością ich eksportu do plików zewnętrznych). Do dyspozycji możesz otrzymać również predefiniowane rejestry danych (np. do definiowania i obsługi parametrów SLA).
Integracja z zewnętrznymi systemami
Oprogramowanie może działać jako samodzielny produkt, jak również integrować się z innymi rozwiązaniami. Przykładowo dokumentację do zlecenia możesz powiązać z repozytorium plików lub przechowywać ją wewnątrz systemu. Podobnie jest ze składaniem zleceń czy też rejestracją uwag do niego - możesz tego dokonać logując się do systemu lub wysyłając e-mail na dedykowany adres. Integrując system zleceń z naszym rozwiązaniem LandingPage zyskasz dodatkowe korzyści, np. możliwość badania satysfakcji klientów ze współpracy czy jakości obsłużonej reklamacji.
Obsługa on-line
Zarówno tworzenie, składanie, obsługa i odbiór zleceń, jak i komunikacja pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu odbywa się elektronicznie. Oszczędzasz czas i papier. Poza dedykowanym systemem obsługi zleceń (przeznaczonym dla Twoich pracowników) możesz zapewnić również dostęp on-line swoim zleceniodawcom (poprzez WWW lub aplikację mobilną) - zapewnisz swoim zleceniodawcom nowoczesny kanał komunikacji z Twoją firmą.