Od pomysłu do efektu
czyli słowo, o naszym podejściu do kompleksowej realizacji dedykowanego oprogramowania.
pomysł, potrzeba, problem, ...
wysłuchamy, doradzimy i znajdziemy optymalne rozwiązanie
 
proces, funkcjonalności, zależności, ...
zanalizujemy z każdej strony i stworzymy specyfikację wymagań
 
projekt, programowanie, testy, ...
otrzymasz wysokiej jakości, gotowy do pracy system
 
wsparcie techniczne, rozwój, ...
dbamy o ciągłość pracy systemu i jego aktualizację
 
Elastyczne podejście procesowe
Zaprezentowany powyżej diagram obrazuje główne etapy procesu realizacji dedykowanych systemów informatycznych przez naszą firmę. W zależności od zakresu i stopnia złożoności projektu, ustaleń z Klientem oraz innych właściwych dla danego projektu czynników, proces zarządzania wytwarzaniem systemów szytych na miarę może przebiegać wg różnych metodyk, przykładowo:
  • w kaskadowym modelu iteracyjno-przyrostowym
  • z wykorzystaniem zwinnych metodyk realizacji projektów