Informacje o spółce
Dane identyfikacyjne
Numer NIP: 897-16-68-584
REGON: 932731185
Nr konta: BNP Paribas Bank SA
72 1600 1244 0004 0616 4164 1001
Numer KRS:
Oznaczenie sądu:
0000090650
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Czas na jaki został utworzony podmiot: nieoznaczony
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00zł
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 500 000,00zł
Organ uprawniony do reprezentacji: zarząd
Sposób reprezentacji spółki: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu działąjący łącznie lub członek zarządu działąjący łącznie z prokurentem.
Władze spółki
Prezes Zarządu Bogusław Pilek

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Oprogramowania. Jest związany z firmą od momentu jej powstania. Poza informatyką pasjonują go fotografia i dalekie podróże.

Członek Zarządu Monika Ozimek

Ukończyła kierunek Inżynieria Oprogramowania na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Związana z firmą od początku jej istnienia. Odpowiedzialna za rozwój aplikacji finansowych. Wolny czas spędza realizując się jako matka, pielęgnując róże i czytając książki. Lubi gry planszowe i karciane, taniec towarzyski i muzykę jazzową.

Prokurent Marek Okrzesik

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Konstruowanie i Analiza Algorytmów. W firmie od jej powstania. Odpowiedzialny za rozwój aplikacji finansowych dla banków i firm ubezpieczeniowych. Lubi grę w tenisa, wycieczki rowerowe i górskie, taniec, muzykę jazzową i rockową, dobre kino.