Polityka prywatności
Tekst zamieszczony poniżej opisuje rodzaje informacji o użytkownikach, gromadzonych w naszym serwisie internetowym, oraz o celach ich wykorzystywania i sposobach ochrony.
Anonimowość
Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Większość zasobów zgromadzonych w serwisie nie wymaga pozostawiania informacji o sobie, pozwalając na swobodną nawigację po stronach. Anonimowej wędrówki po serwisie nie dotyczy również część poświęcona Klientom - narzędzia i systemy ułatwiające współpracę dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych w witrynie osób i podmiotów.
Dane osobowe
Ze strony można korzystać bez udostępniania jakichkolwiek, prywatnych informacji. Jednakże w przypadku woli otrzymania szczegółowych informacji na temat naszej oferty lub aplikować do pracy u nas, możemy poprosić o udostępnienie nam różnego rodzaju informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi danego żądania. Pytania takie będą występowały najczęściej w formularzach pozwalających nawiązać dialog z naszymi specjalistami.

Podane w sposób jawny na stronie informacje będziemy gromadzić po to, aby:

 • móc odpowiadać na zadane pytania oraz służyć naszą wiedzą i radą,
 • reagować na prośby, sugestie i uwagi,
 • wysyłać zamówione informacje,
 • dostosowywać ofertę ITeam SA do potrzeb Klientów,
 • podnosić jakość świadczonych usług,
 • zapewnić kompleksową obsługę zarówno na naszych dotychczasowych i przyszłych Klientów, jak i Współpracowników,
 • móc skontaktować się w razie problemów z realizacją zamówienia lub koniecznością uszczegółowienia zlecenia,
 • personalizować przeglądane strony w naszym serwisie w zależności od posiadanych uprawnień,
 • weryfikować uprawnienia do korzystania z dodatkowych serwisów,
 • informować o możliwościach podjęcia pracy w ITeam SA.

 

Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. Stosujemy się ściśle do postanowień Ustawy z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz wytycznych prawa europejskiego, stosowanego w krajach UE. Jednocześnie informujemy, że użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia pozostawionych danych osobowych, jak również usunięcia ich (po wysłaniu e-maila na adres biuro@iteam.pl z podaniem imienia, nazwiska i jasno określonych żądań).

Niektóre usługi dostępne w witrynie ITeam SA mogą być świadczone we współpracy z inną Spółką (np. osobami wspomagającymi nas w procesie rekrutacji). Jeśli zajdzie konieczność realizacji takiej usługi zastrzegamy sobie możliwość przekazania zebranych przez Internet informacji (w tym danych osobowych) współpracującej Spółce, ale wyłącznie w zakresie potrzebnym do realizacji zleconych usług i z zachowaniem zasad respektowanych w Spółce. ITeam SA podejmuje przy tym odpowiednie działania mające na celu zapewnienie, aby osoby trzecie - dostawcy usług, zostali zobowiązani do ochrony danych osobowych. Nie będziemy również bez Państwa wiedzy i zgody przekazywać danych osobowych osobom trzecim nie działającym na mocy umowy w imieniu i na rzecz ITeam SA, w związku z realizacją zlecenia Klienta, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Łącza do stron zewnętrznych
Strona internetowa ITeam SA może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od nas i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy je wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Strony te mogą mieć własne zasady ochrony danych osobowych - zachęcamy więc do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszej witryny oraz do zapoznania się z politykami prywatności w każdym innym serwisie gromadzącym dane osobowe. Nie bierzemy także odpowiedzialności za informacje, prezentowane na takich stronach, ani za inne działania prowadzone za ich pośrednictwem.
Zabezpieczenia
Witryna "iteam.pl" zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Dostęp do danych osobowo - adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników ITeam SA Nad dostępem do informacji czuwa zaawansowany system zarządzania uprawnieniami, co w połączeniu z szyfrowaniem wybranych danych w bazie danych chroni przed uzyskaniem dostępu do nich nieuprawnionym osobom. Informacje przesyłane przez Sieć są szyfrowane za pośrednictwem 128 bitowego protokołu SSL, co zabezpiecza je przed możliwością podsłuchu.
Logi systemowe
Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane jedynie w celach technicznych (związanych z administracją naszymi stronami, pracą serwera i analizą naruszeń bezpieczeństwa). Mogą także posłużyć do wykonywania analiz ruchu w serwisie (statystyki odwiedzin). Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Internautów korzystających z serwisu ITeam SA.
Cookies
Po to, by lepiej realizować nasze usługi zawarte na stronie internetowej, możemy w niektórych sytuacjach przekazywać do przeglądarki internetowej Użytkownika niewielki plik tekstowy (nazywany "cookie"). Plik ten będzie przechowywany w komputerze i wykorzystywany do zadań administracyjnych (np. do pamiętania ustawień Użytkownika). Nie będzie on zawierał żadnych danych osobowych, uwierzytelniających ani danych adresowych (w tym adresu e-mail), które pozwoliłyby na identyfikację Użytkownika, kontakt z nim lub podszycie się pod niego.

Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcję blokowania "cookies". Wyłączenie "cookies" zwykle nie zabrania z korzystania z naszych serwisów, jednak może je utrudnić i sprawić, że nawigacja po witrynie będzie utrudniona i bardziej uciążliwa.

Serwis ITeam SA wykorzystuje 2 rodzaje plików "cookie":

 • cookie sesyjne ["session cookies"] - plik tymczasowy, który przechowywany jest w pamięci komputera i usuwany w momencie zamknięcia przeglądarki;
 • cookie trwałe ["persistent cookie"] - przechowywane na dysku twardym komputera. Można je usunąć z poziomu przeglądarki (np. w Internet Explorerze wybierając Narzędzia -> Opcje internetowe -> Ogólne -> Usuń pliki cookie).

 

Noty prawne
Zawartość domeny jest własnością Spółki ITeam SA. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach internetowej domeny tej Spółki jest zabroniona. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ITeam SA pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ITeam SA. Jakakolwiek część serwisu nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ITeam SA (zwłaszcza w celach komercyjnych). Staramy się na bieżąco aktualizować informacje zawarte w serwisie, jednakże biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnień w publikowaniu informacji lub przypadkowe pominięcie konieczności ich aktualizacji nie możemy wziąć pełnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność i dokładność prezentowanych informacji. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam Użytkownik.
ITeam SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu znajdującego się w domenie `iteam.pl`. Zakazuje się również udostępniania identyfikatorów i haseł dostępu do serwisu postronnym osobom.
Wyrażenie zgody
Korzystanie z witryny internetowej ITeam SA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności oraz na przetwarzanie przez ITeam S.A. danych osobowych podawanych przez Użytkownika do wyżej wymienionych celów lub celów określonych w treści stron.
Kontakt z Spółką ITeam SA w sprawach zasad poufności
Jest dla nas bardzo ważne poznanie Państwa uwag i opinii na temat naszego serwisu i zasad poufności prezentowanych na bieżącej stronie. Jeśli będziecie mieć Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem biuro@iteam.pl. Zapewniamy, że czytamy uważnie każdą nadesłaną wiadomość. Staramy się również w miarę możliwości odpowiadać na skierowane do nas e-maile.